De dilemma's van passend onderwijs

14-03-2022

 

Hij start het interview met de PO-raad met een aanklacht tegen de huidige visie op inclusief onderwijs. Bert Wienen, psycholoog, onderwijswetenschapper en associate lector jeugd bij Windesheim, vindt dat we in het denken over inclusief niet langer het kind als uitgangspunt moeten nemen. Maar hoe moet het dan wel? Op Didactief Online worden de dilemma's binnen passend onderwijs uitvoerig benoemd.

Associate Lector jeugd Bert Wienen over inclusief onderwijs: ‘Stel niet continu dat kind centraal’. We zijn continu bezig ons af te vragen wat dit individuele kind nodig heeft en stellen bovendien de verwachtingen aan kinderen steeds verder naar beneden bij, meent Wienen. ,,Inclusief onderwijs moet starten bij de vraag hoe je goed onderwijs biedt aan de hele populatie van je school. Starten bij de context dus in plaats van bij het individu. Uitgaan van een pedagogische relatie waarin we de verwachtingen zo hoog mogelijk houden. Dát is inclusief onderwijs.”

Het kan en moet beter: kort gezegd was dat de conclusie van de eindevaluatie passend onderwijs (juni 2020). Hoewel de basisdoelen waren behaald, leverde de stelselwijziging voor leraren en ouders minder op dan gedacht. ‘De maatregelen hebben strikt genomen het dagelijks werk van leraren nauwelijks geraakt,’ schreven de onderzoekers in Didactief, en: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat leraren zich zwaarder belast zijn gaan voelen door leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.’ Ook ontbraken er landelijke criteria voor ondersteuning en werkten onderwijs en jeugdhulp niet altijd met elkaar samen (Lees meer over de eindevaluatie in het artikel Twee werelden).

Lees verder via de bronnen.

Bronnen: PO-Raad, Didactief Online« Terug naar het overzicht