Vacature

Directeur

32 uur (0,8 fte)

LOGOS - CBS Koningin Wilhelmina - Leerdam

Werkzaamheden

Stichting LOGOS zoekt voor CBS Koningin Wilhelmina in Leerdam een directeur. Geef jij leiding vanuit warme zakelijkheid met oog voor iedere medewerker, alle ouders en ieder kind? Dan ben jij de directeur die CBS Koningin Wilhelmina, Leerdam zoekt!

CBS Koningin Wilhelmina (KWS) heeft een open en positief christelijke karakter waar elk kind welkom is. Team en schoolleiding dragen de christelijke identiteit herkenbaar uit. Wij geven leerlingen merkbaar waarden en normen mee die kenmerkend zijn voor het christelijk geloof.
 
De KWS biedt een goed pedagogisch klimaat voor leerlingen en een prettige werksfeer in het team. Veilig opgroeien, klaarstaan voor een ander en samen plezier hebben, kenmerken ons. Echt contact is ons uitgangspunt voor leren, samenwerken en samenleven. School, ouders en leerlingen vinden elkaar makkelijk door laagdrempeligheid en open communicatie. Het gebouw is compleet gerenoveerd en duurzaam geschikt gemaakt voor het onderwijs in de toekomst.
 
De KWS staat in het authentieke Leerdam, de glasstad van Nederland, in de gemeente Vijfheerenlanden. De school heeft zo’n 200 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Het gebouw staat op het zgn. ‘Campus eiland’ waar met collega scholen gemeenschappelijk lokalen zijn ingericht voor techniek, koken en muziek.
 
De school werkt aan leerrijk onderwijs afgestemd op onderwijsbehoeften van kinderen. Het team betrekt elk kind op diens niveau, geeft de juiste bagage mee, gebruikt de wereld als inspiratiebron. De digitale leeromgeving is rijk ingericht met bewuste keuzes en contactmomenten. Elk kind heeft een chromebook. Het team wil het onderwijsaanbod in deze richting graag nog verder ontwikkelen.
 
Op de KWS werken zo’n 18 betrokken en gemotiveerde medewerkers samen aan ambities uit het Schoolplan. Veel aandacht gaat uit naar echt contact hebben met elkaar en ongedwongen jezelf kunnen zijn.
 
CBS Koningin Wilhelmina is onderdeel van LOGOS dat staat voor waardegedreven, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. LOGOS heeft 16 scholen en 350 personeelsleden die samen zorgdragen voor ongeveer 2.500 leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De scholen zijn gelegen in de gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en West Betuwe. 

Wat wij vragen

Je hebt een protestants christelijke levenshouding en draagt deze actief uit in en buiten de school. Daarbij ga je vanuit een open houding respectvol om met diversiteit binnen het team, de ouders en de leerlingen. Je maakt de school maatschappelijk relevant, je rust de leerlingen toe voor de toekomst die we niet kennen. Je werkt samen met professionals op het gebied van onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang in de schoolomgeving.
 
Jouw leiderschap: je bent de leider die
 • vanuit een transparante en communicatief vaardige houding het onderwijs daadkrachtig verder richting geeft, ingezette ontwikkelingen adequaat borgt en wat goed gaat behoudt;
 • verbindend en invoelend leiding geeft aan het team en zichtbaar en benaderbaar is voor ouders en leerlingen;
 • samenwerkingsgericht te werk gaat en met het team proactief werkt aan de ingezette en nieuw op te pakken ontwikkelingen op school;
 • planmatig en resultaatgericht werkt aan onderwijs- en kindontwikkeling en in staat is draagvlak en commitment te realiseren met team, MR en ouders;
 • die de KWS op het campus eiland een eigen karakter en identiteit meegeeft;
 • vanuit ervaring beschikt over relevante kennis van actuele onderwijsontwikkelingen;
Jouw leiderschap: je bent de leider die verbindt.
 • Je teamleden weten zich gezien en gesteund, je maakt en zorgt voor verbinding.
 • In je leiderschap kun je de verschillende rollen goed vervullen. Je communiceert hierover helder en transparant zowel intern als extern.
 • Je bent duidelijk zichtbaar en merkbaar aanwezig voor medewerkers, ouders en leerlingen en alle andere bij de school betrokkenen.
 • Je zegt wat je bedoelt, je doet wat je zegt. Vanuit een duidelijke visie kun je perspectieven bekijken om de kansen te benutten.
 • Je hebt het overzicht en de daadkracht om nieuwe kansen en ontwikkelingen te stimuleren. Je betrekt de ouders daar actief bij (o.a. klankborden).
Als LOGOS-directeur ben je een spil in een organisatie met de goede gewoonte om te cocreëren in teams, intervisie- en werkgroepen en deel te nemen aan LOGOS-brede leergemeenschappen. Binnen LOGOS ontstaan in deze samenwerking waardevolle dwarsverbanden rond een thema of vraag. Daarbij hoort nieuwsgierig zijn en durven experimenteren. Dit is de ontwikkelingsgerichte samenwerking binnen LOGOS: ‘Samen Leren Inhoud Geven’ (SLIG).
 
Meer informatie vind je in de profielschets.

Wat wij bieden

 • bevlogen medewerkers in je team;
 • een mooie werkplek in een gerenoveerd gebouw;
 • samenwerking binnen LOGOS met stafleden en collega directeuren;
 • digitale leermiddelen die aansluiten bij het leren in de 21e eeuw;
 • mogelijkheden en kansen voor verdere ontplooiing en scholing;
 • een salaris conform schaal D12.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel