Vacature

Leerkracht voor groep 1/2

40 uur (1,0 wtf of parttime)

Stichting Cambium - Jan Jaspersschool - Hattem

Werkzaamheden

Open Christelijke basisschool Jan Jaspers zoekt met ingang van 14 februari 2022 t/m 31 juli 2022 een enthousiaste fulltime leerkracht. Parttime is bespreekbaar.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • voorbereiden, aanbieden en evalueren van onderwijs aan een groep leerlingen;
 • zorgdragen voor een inzichtelijk en kwalitatief goede leerlingondersteuning door handelingsgericht en opbrengstgericht te werken;
 • onderhouden van contacten met ouders, collega's en externen;
 • bijdragen aan de ontwikkeling van de school en het bijwonen vergaderingen.

Wij zijn:

 • een open christelijke basisschool;
 • een school met oog voor kinderen, ouders en elkaar;
 • op weg om VVTO-school (Engels) te worden;
 • actief in het inzetten van de Kanjertraining en Kanjertaal;
 • een school die ontwikkelingsgericht werkt aan de hand van het ontwikkelingsvolgmodel KIJK!

De Jan Jaspers maakt deel uit van Stichting Cambium

Wat wij vragen

Wij zoeken een leerkracht die:

 • hart voor jonge kinderen heeft;
 • een christelijke levensovertuiging heeft;
 • liefst ervaring heeft met het werken met het ontwikkelingsvolgmodel KIJK! en/of bereid is dit te leren;
 • samen wil werken, ook buiten de muren van zijn/haar lokaal.

Wat wij bieden

 • een enthousiast en saamhorig team;
 • ruimte om jezelf te ontwikkelen en jezelf te zijn;
 • een prettige en uitdagende werksfeer;
 • een tijdelijke benoeming t/m 31-07-2022;
 • salaris conform CAO-PO.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel