Vacature

Leerkracht / Intern Begeleider

24 uur (0,6 fte)

Stichting Cambium - De Bron - Wezep

Werkzaamheden

Ben JIJ de nieuwe Intern Begeleider van De Bron? Wij zoeken met ingang van 22 augustus t/m 31-07-2023 een enthousiaste leerkracht met als taak Intern Begeleider voor groep 1 t/m 8 voor een benoemingsomvang van 0,6 fte - werkdagen in overleg.

Taken Intern Begeleider:

 • Je levert een bijdrage bij het tot stand komen van het school- en jaarplan;
 • je levert een bijdrage aan de realisatie van het schoolplan in de groepen en begeleidt en/of coacht daarbij de leerkrachten;
 • je hebt een spilfunctie in de contacten van de school met externe instellingen op het gebied van ondersteuning;
 • je vormt een pijler waar de schoolorganisatie op is ingericht en vervult de rol van kwaliteitsfunctionaris op het gebied van onderwijs en ondersteuning op de school;
 • je voert ondersteunende activiteiten uit op groeps- en teamniveau;
 • je analyseert de ondersteuningsactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en werkt op basis daarvan de didactische leerlijnen uit.

De Bron is een protestants christelijke basisschool in Wezep. De school telt ruim 180 kinderen en 20 leerkrachten. De Bron heeft een nieuw schoolgebouw in een huiselijke sfeer. Ons onderwijs staat voor: opbrengstbewust, uitdagend, zelfstandig, verantwoordelijk en samen. We bouwen samen aan een school waarin leerlingen en leerkrachten actief betrokken zijn en via eigen inbreng tot optimale ontwikkeling komen. De Bron maakt deel uit van Stichting Cambium met zeven scholen in Heerde, Veessen, Hattem en Wezep.

Wat wij vragen

Wij zoeken iemand die

 • bewust kiest voor het Protestants Christelijk Onderwijs;
 • die zowel ons team als individuele leerkrachten kan begeleiden bij het vasthouden en uitbouwen van onderwijskwaliteit;
 • met passie en gerichte visie ons begeleidt in het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen;
 • het team kan inspireren, coachen en (bege)leiden in het bieden van kwalitatief goed taal/lees en rekenonderwijs vanuit de nieuwste inzichten;
 • een motivator en stimulator wil zijn voor collega’s die leidinggevende taken oppakken, als ook bij het samen leren en reflecteren in o.a. groepsbesprekingen en deelteams;
 • ruime ervaring heeft met het opzetten en in gang houden van een handelingsgerichte cyclische zorgstructuur;
 • een afgeronde opleiding IB en werkervaring in het onderwijs heeft;
 • een open houding heeft, collega’s aanspreekt en zelf makkelijk aanspreekbaar is;
 • zich goed kan bewegen tussen de verschillende lagen van de school (van bovenschools tot de individuele leerling) en dit aan elkaar weet te verbinden;
 • meedenkt in het managementteam op het gebied van leerkracht- en leerlingondersteuning;
 • bovenal hart heeft voor kinderen.

Wat wij bieden

 • een prettige en uitdagende werksfeer;
 • enthousiast team met collega’s die voor je klaar staan;
 • een tijdelijke benoeming t/m 31 juli 2023 met uitzicht op vast;
 • salaris conform cao-po.

Informatie

Deze vacature is niet meer actueel