Maatregelen tegen pesten....hoe doen ze dat in Canada?

28-02-2023

 

Pesten tegengaan is altijd lastig. Slechts drie programma’s tegen pesten zijn echt effectief gebleken, en vaak wordt pesten niet herkend. Zou de overheid een grotere rol moeten spelen om pesten in het onderwijs tegen te gaan? Dat is wat de overheid van het Canadese Ontario doet. Een kijkje over de grens.

Als docent krijg je vroeg of laat vanzelf te maken met pesten. Hoe je hiermee om moet gaan, kun je lezen in het veiligheidsplan van je school, en sommige scholen hebben daarnaast een pestprotocol. Ook de website van Stichting School & Veiligheid geeft veel tips en informatie over pesten. De Rijksoverheid laat het anti-pestbeleid over aan scholen: zolang ze voldoen aan de Wet veiligheid op school, mogen ze zelf bepalen hoe ze pesten tegengaan.

De overheid van de provincie Ontario in Canada is grondiger als het aankomt op pesten. Op haar website staat uitgebreide informatie over pesten, tips voor ouders en beleid voor scholen. Wat houdt dit allemaal in en wat kunnen we daar in Nederland van leren?

Cyberpesten
De site definieert pesten als herhaald agressief gedrag waarbij sprake is van een machtsverschil of sociale verhouding die ervaren wordt als machtsverschil. Dit is anders dan een conflict of ruzie. Daarbij hebben leerlingen een meningsverschil, maar voelen beide partijen zich veilig genoeg om voor hun mening uit te komen. Wanneer een van beiden agressiever begint te worden en de ander niet meer z’n mening durft te geven, kan een conflict wel uitmonden in pestgedrag. Volgens de website moeten scholen dan ook ingrijpen bij conflicten.

De webpagina maakt tevens onderscheid tussen verschillende vormen van pesten: fysiek, verbaal, sociaal, geschreven en elektronisch. Dat laatste, cyberpesten, krijgt extra aandacht. Deze vorm van pesten is minder zichtbaar en vindt vaak plaats buiten school, maar kan wel invloed hebben op het schoolklimaat, bijvoorbeeld als leerlingen niet meer naar school willen. Als dit het geval is, moeten schoolleiders in Ontario ook tegen deze vorm van pesten maatregelen nemen.

Lees verder bij Didactief Online

Bron: Didactiefonline« Terug naar het overzicht